Godziny otwarcia

Przedszkole funkcjonuje 10,5 godzin.

Godziny pracy przedszkola: od 6:00 do 16:30.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00 do 13.00. W tym czasie respektowany jest podział czasowy zgodnie warunkami i sposobem jej realizacji.