REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KLUCZBORKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DOTYCZĄCA CZASOWEJ ORGANIZACJI PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KLUCZBORKU
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020r.
PISMO PANA BURMISTRZA  SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK WS. KORONAWIRUSA