Category Informacje

Więcej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborkui aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://pp1.kluczbork.pl/

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2014. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częś...

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

SZANOWNI RODZICE,

OPŁATĘ ZA PRZEDSZKOLE PROSZĘ WPŁACAĆ NA KONTO:

03 1240 3464 1111 0010 7747 2819

W TYTULE PROSZĘ NAPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KWOTĘ PROSZĘ ODCZYTAĆ NA STRONIE https://www.eprzedszkole.com.pl/

DOBROWOLNE SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW BARDZO PROSIMY WPŁACAĆ NA INNE KONTO, KTÓRE PODAJEMY PONIŻEJ:

06 8876 0009 0035 0222 2000 0001

BARDZO DZIĘKUJEMY I ZDRÓWKA ŻYCZYMY!

Więcej

 

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, iż dzieci z Przedszkola Nr 1 zapisane na dyżur wakacyjny, na miesiąc sierpień 2020 będą uczęszczać

do Publicznego Przedszkola Nr 5

im. Marii Konopnickiej w Kluczborku

(ul. Dąbrowskiego 10)

Więcej

Dziękujemy za kolejne zdjęcia

Więcej