Regulamin Przedszkola

  1. Dziecko powinno przychodzić do przedszkola regularnie i punktualnie do godz. 8.30.

  2. Rodzice zobowiązani są do doprowadzenia dziecka do nauczycielki.

  1. Dziecko powinno być z przedszkola odbierane przez rodziców lub osobę dorosłą uprawnioną przez nich.

  1. Dziecko powinno mieć w przedszkolu kapcie, woreczek, chusteczkę do nosa.

  1. Dziecko powinno przychodzić zdrowe i czyste. Rodzice zobowiązani są też do sprawdzenia głów dzieciom.

  1. W razie długiej nieobecności dziecka, należy o tym powiadomić Dyrekcję.

  1. W wypadku choroby zakaźnej (ospa, świnka) rodzice zobowiązani są do zawiadomienia przedszkola.

  2. Rodzice powinni być w stały kontakcie z przedszkolem, w razie trudności wychowawczych mogą zgłaszać się o poradę do dyrektora lub nauczycielek.

  1. Dziecko powinno kłaść się spać najpóźniej do godz.20.00 co jest nieodzowne dla jego zdrowia.

10. Rodzice powinni stosować się do wszystkich wymagań przedszkola- udział w zebraniach, współpraca z dyrektorem, nauczycielami.

11. Rodzice powinni dbać o zachowanie czystości, ładu i porządku przedszkola.