Rekrutacja

NABÓR 2020

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

 

LISTA  KANDYDATÓW

PRZYJĘTYCH

LISTA  KANDYDATÓW

NIEPRZYJĘTYCH

 

NABÓR 2020

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I

NIEZAKWALIFIKOWANYCH W ZWIĄZKU

Z DODATKOWYM KRYTERIUM DOCHODOWYM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W KLUCZBORKU

              LISTA  DZIECI         ZAKWALIFIKOWANYCH

W ZWIĄZKU
Z KRYTERIUM DOCHODOWYM

                 LISTA  DZIECI               NIEZAKWALIFIKOWANYCH

W ZWIĄZKU
Z KRYTERIUM DOCHODOWYM

 

 

NABÓR 2020

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W KLUCZBORKU

 

              LISTA  DZIECI                    ZAKWALIFIKOWANYCH

                 LISTA  DZIECI                 NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

 

23 kwietnia – co dalej z rekrutacją? Odpowiadamy:

AKTUALNY DOKUMENT DOTYCZĄCY  REKRUTACJI

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

UWAGA RODZICE!

PILNE! DOTYCZY REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WNIOSKI W PRZEDSZKOLU PRZYJMOWANE SĄ

DO 6 KWIETNIA 2020R.

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW NALEŻY WRZUCIĆ DO URNY

PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.

DOKUMENTY MOŻNA RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ W FORMIE SKANU LUB FOTOGRAFII NA ADRES pp1@ao.kluczbork.pl i jednocześnie poinformować telefonicznie o tym fakcie sekretariat PP1.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSIMY O PILNY KONTAKT TELEFONICZNY Z PRZEDSZKOLEM

POD NR TEL. 77/447-47-84

 

 

OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

INFORMATOR DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI W GMINIE KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021