Charakterystyka przedszkola

Publiczne Przedszkole Nr 1 położone jest w centrum miasta, w miejscu bezpiecznym i zacisznym.  Przedszkole funkcjonuje od 1946 r. w pięknym obiekcie – adaptowanej, atrakcyjnej architektonicznie willi z okresu lat trzydziestych. Z racji swojej wyjątkowości architektonicznej budynek jest objęty ochroną konserwatorską.

Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem o powierzchni – około 1672 m2 , którego walorem jest zestaw rekreacyjno-sportowy. Ogród ma wydzielone strefy: 1. dla dzieci najmłodszych, 2. dla dzieci pozostałych grup. Dzięki dużej przestrzeni w ogrodzie przedszkolnym regularnie organizowane są imprezy plenerowe: „Święto pieczonego Ziemniaka”, Festyny,                                   Dzień Dziecka i wiele innych.

Wnętrze przedszkola również ma swój wyjątkowy charakter, na który wpływa układ sal z dużym łączącym je holem na pietrze oraz galerią na 3 kondygnacji. W holu organizowane są spotkania wszystkich – z okazji różnych świąt, uroczystości, konkursów. Tutaj dzieci prezentują swoje umiejętności recytatorskie,        wokalne i teatralne. Niezwykła architektura przedszkola oraz jego estetyczny wystrój tworzą kameralną atmosferę. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach bezpiecznych i przyjaznych dzieciom. Poza głównymi salami grup dysponujemy pomieszczeniami dodatkowymi:

  • salą teatralną;
  • salą ćwiczeń, w której odbywają się: zajęcia gimnastyczne w strojach gimnastycznych             ( każda grupa- dwa razy w tygodniu), zabawy ruchowe, zajęcia z rytmiki, tańce, zajęcia logopedyczne;
  • pracownią plastyczną.