Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

wynikającej


 z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu

się KORONOWIRUSA

12-13 marca 2020 r to dni, w których w przedszkolu
nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku 16 marca 2020 r wychowankowie
nie przychodzą do przedszkoli.