Poniżej decyzja MEN oraz informacja dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem