Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora