UWAGA RODZICE DZIECI

ZGŁOSZONYCH NA DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice, którzy zgłosili swoje dzieci na tegoroczny dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu i sierpniu, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do naszego przedszkola “Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” w terminie do 22 czerwca 2020r.
(na każdy miesiąc
osobny wniosek).

Prosimy dokładnie wypełniać wszystkie pola

(PESEL dziecka, termin od ….. do ……)

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy dotyczące okresu, w którym dziecko będzie przebywać
w przedszkolu.

Wnioski dzieci zgłoszonych na sierpień do przedszkoli dyżurujących zostaną przekierowane pod koniec czerwca.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY